SEO Training

SEO Training ภูเก็ต

เรียนปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเสิร์ชเอนจิ้น SEO กับ Verbal Phuket จังหวัดภูเก็ต

ราคา: 2,990 บาท อบรมเป็นคู่ 5,000 บาท

วันที่อบรม: ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้กำหนด

ระยะเวลา: 2 วัน( 14 ชั่วโมง)

สถานที่: ออฟฟิตของ Verbal Phuket จังหวัดภูเก็ต

การสอน: เน้นการสอนแบบ Workshop ถ้าทำไม่ได้ให้นัดวันมาเรียนใหม่ได้ฟรี

Free
– Coffee Break + Snack Box
– อาหารกลางวันที่ท่านสามารถเลือกเองได้

เนื้อหาการอบรม SEO Advance Training กับ Verbal Phuket จังหวัดภูเก็ต
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเสิร์ชเอนจิน SEO
– สิ่งสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับการทำ SEO
– Directories Search Engine
– Meta Search Engine
– Crawler Based Search Engine
– ลักษณะการทำงาน ของ Serch Engine ต่างๆ
– ลักษณะการ Index ของ Serch Engine(Google)
– Bots,Spider,Claw;er
– Google PageRank
– Google Bots
– Google Sandbox
– Google Algorithm
– Bing Bots
– Bing Algorithm
– Yahoo Bots
– Yahoo Algorithm
– TrustRank
– การเพิ่ม Traffic
– ทำความรู้จัก Keywords
– การวิเคราะห์ Keywords
– การตรวจสอบ Keywords
– Short Term SEO
– Long Term SEO
– CMS กับ SEO
– ASP PHP HTML กับ SEO
– การปรับ Title Tag
– การปรับ Meta Tag
– การปรับ Body Tag
– Link ภายใน และ Link ภายนอก
– รูปแบบ Link ที่ดีต่อ SEO
– การดักลิงค์
– Inbound และ Outbond Link
– Backlinks
– Referring Statics
– คุณภาพของเนื้อหา
– ข้อห้ามการทำ SEO
– บทลงโทษจาก Serch Engine
– Keywords Stuffing
– Doorway Pages
– CSS กับ SEO
– RSS Feed กับ SEO
– การสร้าง Sitemap XML
– เคาะเว็บเรียก Bots
– Robot.txt
– SEO กับ FLASH+Picture
– Research and Analytics
– เทคนิคด้านมืด-เทา ในการทำ SEO
– ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่บ่อยเหลือเกินของ Google
– การวิเคราะห์คู่แข่งขัน
– เครื่องมือการทำ SEO ที่ต้องมี
– กลยุทธ์การเขียนเนื้อหาให้โดนใจ Bots
– การทำ SEO แบบยั่งยืน *ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของผู้เรียน*