AI and PSD Professional Training

AI+PSD Professional Training ภูเก็ต

เรียนปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม illustrator และ Photoshop

ราคา: 3,590 บาท อบรมเป็นคู่ 6,000 บาท

วันที่อบรม: ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้กำหนด

ระยะเวลา: 2 วัน( 14 ชั่วโมง)

สถานที่: ออฟฟิตของ Verbal Phuket ภูเก็ต

การสอน: เน้นการสอนแบบ Workshop ถ้าทำไม่ได้ให้นัดวันมาเรียนใหม่ได้ฟรี

Free
– Coffee Break + Snack Box
– อาหารกลางวันที่ท่านสามารถเลือกเองได้
– Free Vector

เนื้อหาการอบรม illustrator และ Photoshop กับ Verbal Phuket
– ทำความรู้จักโปรแกรม illustrator / Ai
– ทำความรู้จักโปรแกรม Photoshop
– สี และ ทฤษฎีสี
– ทำความรู้จักแม่สี แต่ละชนิด
– เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์
– ขนาด และ สเกล
– หลักการ Layer
– การไล่สีด้วย illustrator / Ai
– เทคนิคการสร้างเว็บไซต์ด้วย illustrator / Ai
– การ Export ไฟล์ต่าง ๆ
– เทคนิคการสร้าง Head
– เทคนิคการสร้าง Footer
– เทคนิคการสร้าง Banner
– การใช้ Vector ประกอบ และสร้าง Vector
– เทคนิคพิเศษการใช้ Vector แบบขั้นเทพ
– การวาง Layout เว็บไซต์ด้วยโปรแกรม illustrator / Ai
– การจัด Layout แบบมืออาชีพ
– การตัด illustrator / Ai เพื่อประกอบเว็บไซต์
– วิเคราะห์การนำไปใช้งานเพื่อประกอบเป็นเว็บไซต์ในแต่ละส่วน
– ทำความรู้จักโปรแกรม Photoshop
– เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์
– สรัาง Animation แบบง่าย ๆ ด้วย Photoshop
– การวาง Layout เว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Photoshop
– การจัด Layout แบบมืออาชีพ
– การนำ Photoshop และ AI มาสร้างร่างเว็บไซต์
– การตัด Photoshop เพื่อประกอบเว็บไซต์
– อื่น ๆ *ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของผู้เรียน*