อบรม App

อบรม App ภูเก็ต อบรมพัฒนา Application ภูเก็ต  อบรมเขียน App iOS Android ภูเก็ต
React Native

เรียนรู้การพัฒนา Application ด้วย React Native ภูเก็ต  สามารถสร้าง Mobile Application ทั้ง iOS และ Android แบบ Cross Platform โดยใช้ JavaScript เป็นหลัก
1. React Regular อบรมการสร้าง Mobile Application ทั้ง iOS และ Android ด้วย React Native 3 วัน 21 ชั่วโมง
2. React Pro อบรมการสร้าง Mobile Application ทั้ง iOS และ Android ด้วย React Native 5 วัน 35 ชั่วโมง

Ionic Framework ionic + Angular
เรียนรู้การพัฒนา Application ด้วย Ionic + Angular ภูเก็ต  สามารถสร้าง Mobile Application ทั้ง iOS และ Android แบบ Cross Platform แบบ Web view โดยใช้ HTML+JavaScript เป็นหลัก
1. Ionic Regular อบรมการสร้าง Mobile Application ทั้ง iOS และ Android ด้วย Ionic + Angular 3 วัน 21 ชั่วโมง
2. Ionic Pro อบรมการสร้าง Mobile Application ทั้ง iOS และ Android ด้วย Ionic + Angular 5 วัน 35 ชั่วโมง

อบรม App ภูเก็ต ครอบคลุม
การสร้าง Application  ด้วย Hybrid พัฒนาแบบ Cross Platform การใช้ Cloud Server หรือ Firebase การทำ Notification ไปจนถึงการ Build apk ipa ด้วย Android Studio หรือ Xcode และทดลองการนำขึ้น Play Store และ App Store รวมถึงเรียรู้ ข้อกำหนดของ App Store

Verbal Phuket บริษัทรับทำเว็บไซต์ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์: 092-982-6694
Email: vbcovb@gmail.com
Line: อบรม App